Franciscan Breviary, Fragment

Public

Two in situ fragments used as wrappers of a sixteenth-century book (Marc-Antoine Muret, Orationes, Venice, 1576). Both fragments are from the same breviary (and likely the same quire). One covers the back of book and is trimmed off around the sewing supports; the other covers the front of book and is similarly cut around the sewing supports, from. One fragment covers Holy Saturday (the Saturday before Easter), the other Dominica in Albis (the Sunday after Easter). The prayer sequences for each (particularly those for Dominica in Albis) follow Franciscian use. Host Volume: Orationes : XXIII earum index statim post praesationem continetur : eiusdem interpretatio quincti libri Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum : eiusdem hymni sacri & alia quaedam poematia Description produced by Emma Robertson as part of the course "In the Archives" taught by Prof. Adrienne Williams Boyarin, University of Victoria, 2021.

In Collection:
Subject Language Identifier
 • Call Number: PQ1647 M87 07 1576
 • Shelf Mark: Fragm.Lat.28
Keyword Date created Resource type Rights statement Extent
 • 2 leaves ; 170 x 120 mm
Geographic coverage Coordinates
 • 42.83333, 12.83333
Additional physical characteristics
 • Southern textualis script.
 • Parchment binding (underwrapper).
 • Dimensions of front cover: 16 x 10.5 cm.
 • Original leaves were likely 30 lines per column, ca. 195 x 225 mm.
 • Standard breviary rubrication. Littera notibiliores are red with decorative line work in blue or purple.
Physical repository Collection
 • Medieval and Early Modern Manuscripts Collection
Provider Genre Is referenced by Date digitized
 • May 11, 2022
Transcript
 • Victoria, University of Victoria Libraries, binding fragmentsCall no. PQ1647 M87 07 1576 (in situ)Franciscan Breviary, 2 cut leavesItaly s. XIVThis transcription provides a reconstruction of the partial leaves, used as binding waste in a sixteenth-century book (Muret, Orationes, Venice, 1576). Missing text is supplied to fill an estimated 30 lines per column. Some text on both fragments can be found in the spine, and this has been identified in the boldface headings below, reference to supplied images. “Fragment 1” is the inner cover of the back of the book; “Fragment 2” is the inner cover of the front of the book. Both fragments are from the same manuscript but are not consecutive: Fragment 1 collates with Holy Saturday, and Fragment 2 with Dominica in Albis (i.e., the first Sunday after Easter).For reconstruction of missing text, the fragments were collated not only with modern breviaries (cf. Breviarium Romanum, vol. 2, Kempten: J. Kösel, 1849, pp. 299–332) but also with Assisi, Biblioteca comunale, MS 694 (ff. 135v–137r and 149v–150r). Victoria, University of Victoria Libraries, MS Lat.7, a late thirteenth-century Franciscan Choir Breviary, shows identical sequences (f. 92rff).Reconstructed transcription by Emma Robertson (April 2021) as part of coursework for a manuscript studies class with Dr. Adrienne Williams Boyarin (University of Victoria)FRAGMENT 1[recto, col. a][[Habitabit i(n) ta]]b[[nacu]]lo [[tuo]] requi-[[e]]sce[[t]] i(n) mon[[te]] s(an)c(t)o [[tuo]]. p(salmu)s D[[(omi)n]]e[[q]]uis [[**]] an(tiphona) Caro mea requie-[[sc]]et in spe. p(salmu)s Conserua me.[[V(ersiculus)]] In pace i(n) idip(su)m. R(esponsorium) Dormiam[[et]] requiescam. De ieremia l(e)c(tio)MIs(er)icordie p(rim)a. Heth.d[[omin]]i q(uia) no(n) sumus con-[[su]]mpti q(uia) no(n) defeceru(n)t mi-[[serat]]iones ei(us). Heth. Noui di-[[lucu]]lo multa e(st) fides tua het[[p]]ars mea do(minus) dixit an[[im]]a[[m]]ea: p(ro)pterea expectabo eum.Heth B[[o]]num e(st) d(omi)n(u)s spera(n)-[[tibu]]s in eum: [[a]]n(im)e q(ua)renti illum.[[Te]]th. Bonu(m) e(st) prestolari cum[[sile]]ntio . salutare d(omi)ni. Teth.[[Bo]]num e(st) uire cum portaue-[[rit]] iugum ab adol[[esce]]ntia sua.[[Io]]th [[se]]debit [[solit]]ari(us) et ta-[spine][[cebit quia leuauit su]]per se .[[Ioth ponet in pulu]]ere os su-[[um si forte sit sp]]e[[s]] Ioth.[[dabit percutienti se maxillam]][[saturabitur opprobriis IerusalemIerusalem conuertere ad dominumdeum tuum R(esponsorium) Sicut ouisad occisionem ductus est et dummale tractaretur non aperuit os suumV(ersiculus) Tradidit in mor-[recto, col. b]tem a(n)i(m)am suam: (et) inter sceleratosreputatus e(st) . Vt. lec(tio) ija. Aleph.QVom(od)o obscuratum est.aurum: mutat(us) e(st) coloroptimus: disp(er)si su(n)t lapidessanctuarij i(n) capite o(mn)ium pla-tearum. Beth. filij syon-incliti et amicti auro primo:qu(omod)o reputati sunt i(n) uasa testeaop(us) manuu(m) figuli. Gimel S(ed)et lamie nudaueru(n)t ma(m)mam:lactauerunt catulos suos. fi-lia p(o)p(u)li mei crudelis q(uas)i stru-ctio in des(er)to. Dele[[th.]] Adhe(-)sit lingua lactentis [[ad]] pala(-)tum eius i(n) siti. Paruuli petie-runt pane(m): et no(n) erat qui fra(n)-geret eis. H[[e]]. Q(u)i uescebant(ur)[[v]]oluptuose [[incep]]ieru(n)t i(n) uiis[[qui nutriebantur in croceis]][spine][[amplexati sunt stercora.]] Uau. Et[[maior effecta est]] [[in]]iquitas filie[[populi mei peccato]] [[so]]domoru(m). Q(u)e[[subuersa est in momento et nonceperunt in ea manus ierusalem ierusalemconuertere ad dominum deum tuum.R(esponsorium) Ierusalem surge V(ersiculus) Deducquasi torrentem lacrimas per diem Lectio iija.Recordare domine quid acciderit nobisintuere et respice opprobrium nostrum]][verso, col. a]Hereditas n(ost)ra u(er)sa e(st) ad alie-nos: dom(inus) n(ost)re ad extraneos.Pupilli facti sum(us) absq(ue) p(at)re:m(at)res n(ost)re q(uas)i uidue. Aquamn(ost)ram pecunia bibim(us): lignan(ost)ra precio comparauimus.Ceruicib(us) minabam(ur): lassisno(n) dabatur requies. Egiptodedim(us) manum et assirijs: utsaturemur pane. P(at)res n(ost)ripeccauerunt (et) non su(n)t. (et) nosiniquitates eo(rum) portauim(us).Serui d(omi)nati sunt n(ost)ri: no(n) fuitqui redimeret nos de manu eo-rum. In a(n)i(m)ab(us) n(ost)ris affereba-mus pane(m) nobis: a facie gla-dij i(n) deserto. Pellis n(ost)ra qua-[[si cliban(us) exusta]] e(st): a facie te(m)pe-[[statum famis. Mulieres in syon humilia-uerunt et uirgines in ciuitatibus ierusalemconuertere ad dominum deum tuumR(esponsorium) Plange quasi uirgo V(ersiculus)Accingite uos sacerdotes et plangiteministri altaris an(tiphona) Eleuamini porteeternales et introibit rex glorie p(salmu)sDomini est terra an(tiphona) Eleuamini porteeternales an(tiphona) Credo uidere bonadomini in terra uiuentium p(salmu)sDominus illuminatio mea an(tiphona)Credo uidere bona domini in terra]][verso, col. b][[an(tiphona)]] [[D(omi)ne]] abstaxisti ab i(n)fer[[is]]a(n)i(m)am mea(m). p(salmu)s. Exaltabo. [[V(ersiculus)]][[T]]u aut(em) d(omi)ne misere mei. R(esponsorium) [[Et]]resuscita me (et) retribuam eis. [[P(ate)r n(oste)r.]]Ex tractatu s(an)c(t)i aug(ustin)i epi(scop)i [[su-]]per psalmos. Lectio qua[[rta.]]ACcedet h(om)o ad cor alt[[um]]Et exaltab(itu)r d(eu)s. Illi d[[ixe-]]runt. Quis nos uidebit? [[de-]]fecerunt scrutantes scrut[[ati-]]ones: co(n)silia mala. Acces[[it]]h(om)o ad ip(s)a co(n)silia: passus e(st) [[se]]teneri homo. No(n) enim ten[[ere-]]tur nisi h(om)o. aut uideret(ur) ni[[si]]h(om)o: aut cederet(ur) nisi h(om)o: a[[ut]]crucifigeret(ur) et moreret(ur) n[[isi]]h(om)o. Accessit ergo h(om)o ad ill[[as]]om(ne)s passiones: [[q(ue)]] in illo [[nichil]]FRAGMENT 2[recto, col. a][[g]]auisi sunt discip[[uli]] all(elui)a R(esponsorium)[[viso d]](omi)no all(elui)a. S(ecundu)m iohan(n)em.[[I]]N illt(empore). Cum e(ss)et sero die[[i]]llo una sabbatorum et[[fores]] e(ss)ent clause ubi erant[[discip]]uli co(n)regati p(ro)pter me-[[tum]] iudeorum. Venit iesus[[ste]]tit i(n) medio: (et) dixit eis.[[pax]] uobis. Et rel(iqua). Omelia[[G]]regorij p(a)p(e). Lec(tio). Vija.[[P]]Rima lectionis huiuse[[u]]ang[[elic]]e q(ue)stio a(n)i(m)um[[pulsa]]t: [[quo]]m(od)o post resurre-[[ction]]e(m) corp(us) d(omi)nicu(m) ueru(m) fuit.[[q(uod) cl]]ausis [[i]]anuis ad discipu-[[los i]]ngr[[ed]]i potuit. S(ed) scien-[[dum]] nobis e(st) q(uod) diuina ope-[[ratio]] si r(ati)one comp(re)he(n)ditur[[non est admirabilis nec fideshabet meritum cui humana ratioprebet experimentum . Sed hecipsa nostri redemptoris operaque ex semetipsis comprehendinequaquam possunt ex alia eiusoperatione pensanda sunt ut rebusmirabilibus fidem prebeant factamirabiliora . R(esponsorium)*** *** ***** ***** ***** ****** ******** ***** **** ******Omelia Gregorij p(a)p(e). Lec(tio). Viija]][col. b]I[[Llu]]d eni(m) corpus do(min)i in-[[tra]]uit ad discipulos ia-[[nui]s clausis: q(uo)d uidelicet[[ad hum]]anos oculos p(er) natiui-[[tatem]] suam clauso exijt ute-ro uirginis. Quid ergo mir(um) siclausis ianuis post resurre-ctione(m) suam i(n) eternum iamuicturus intrauit: q(u)i moritu-rus uenie(n)s no(n) ap(er)to ut(er)o uir-[[g]]inis exijt. S(ed) q(uia) illud corp(us)quod uideri poterat. fides i(n)-tuentium dubitabat: o(ste)nditeis p(ro)tin(us) manus (et) latus. Pal-pandam carne(m) prebuit: qua(m)clausis ianuis introduxit. R(esponsorium)Ecce uicit leo de tribu iuda radixdauid ap(er)ire librum (et) soluere septe(m)[[Lec(tio). Viiija. Qua in re duo mira etiuxta humanam rationem sibi valdecontraria ostendit dum post resurrectionemsuam corpus suum et incorruptibile ettamen palpabile demonstrauit. Namet corrumpi necesse est quod palpaturet palpari non potest quod noncorrumpitur. Sed miro modo atqueinestimabili redemptor noster etincorruptibile post resurrectionemet palpabile corpus exhibuit utmonstrando incorruptibile inuitaret ad]][verso, col. a]premium: prebendo [[pal]]pabi-le formaret ad fide(m). Et i(n)cor-ruptibilem ergo se (et) p[[alpa-]]bilem demo(n)strauit: ut p(ro)[[fe]]cto e(ss)e post resurrection[[e(m)]] oste(n)deret corp(us) suum (et) eiusdemn(atur)e et alteri(us) gl(ori)e. Ad laudesan(tiphona). Alleluia all(elui)a all(elui)a all(elui)a all(elui)aall(elui)a all(elui)a all(elui)a all(elui)a all(elui)a. ps(almus) Do(minus)regnauit. ps(almus) Iubilate. ps(almus) De(us)deus. an(tiphona) Surrexit (christu)s de sepulchro: qui lib(er)auit tres puerosde camino ignis arde(n)tis all(elui)a.ps(almus) B(e)n(e)dicite. an(tiphona) all(elui)a all(elui)a all(elui)aps(almus) Laudate d(e)o. Cap(itulu)m K(arissi)mi.om(n)e q(uo)d natu(m). Hy(m)n(us). Auroralucis rutilat. V(ersisculus) In resurrectio(n)etua (christ)e all(elui)a. R(esponsorium) Celi (et) t(er)ra lete(n)tur all(elui)a. Ad [[b(e)n(e)d(i)c(tu)s]] an(tiphona) Cum e(ss)e[[t]][spine][[s]]ero [[die]] illo [[una s]]abbatoru(m): et [[for-]][[es essent clause u]]bi era(n)t discip[[uli]][[congregati in unu]]m: stetit iesus[[in medio et dixit eis pax uobis alleluia]][verso, col. b]V(ersisculus) [[Qui]] surre[[xit]] a mor[[tuis all(elui)a]]All(elui)a. V(ersisculus) Gl(ori)a. R(esponsorium) (Christ)e. V(ersisculus) [[Exur]]ge (christ)e adiuua nos all(elui)a R[[(esponsorium) Et]]libera nos p(ro)pter nom(en) tuum [[all(elui)a]]Et sic d(icitu)r quotidie usq[[(ue) ad]]ascensionem. Dei(n)de. K[[(yrie)l(eison)]]K(yrie)l(eison). P(ate)r n(oste)r. Et reliqua [[sicut]]notata sunt i(n) d(omi)nica de [[psalmista]]Et sic d(icitu)r p(ri)ma quotidie [[usque]]ad asce(n)sione(m). Ad t(er)cia[[m an(tiphona)]]Alleluia all(elui)a all(elui)a all(elui)a. ps(alm)i [[consue-]]ti. Cap(itulu)m K(arissi)mi o(mn)e q(uo)d [[natu(m) e(st)]]R(esponsorium) b(reue) Surrexit d(omi)n(u)s [[d]]e sep[[ulchro]]All(elui)a all(elui)a. V(ersisculus) Q(u)i pro nobis [[prependit]]i(n) ligno. R(esponsorium) All(elui)a. V(ersisculus) Gl(ori)a. R(esponsorium) [[Sur-]]rexit. V(ersisculus) Surrexit do(minus) u[[ere all(elui)a]]R(esponsorium) Et apparuit simoni all[[(elui)a Ad]]sextam an(tiphona). Alleluia all(elui)a all(elui)aQ[[Vis]] e(st) aute(m) [[qui uincit]][spine][[mun]]dum: n[[isi]] [[qui credit]][[quoniam est]] filius dei? H[[ic est]][[qui uenit]] p(er) aqua(m) (et) sa(n)g[[uina(m)]][[iesus (christu)s]]: no(n) in a[[qua solum]]
Technical note
 • Scanned on Betterlight TTI at 600 DPI tiff(1/15; 263; bent5; camera 1100) by PD. Metadata by KD.
DOI
Rights
 • Contact Special Collections and University Archives for access to the original. This material is made available on this site for research and private study only.

This page supports the Zotero and Mendeley browser extensions simply click on the extension widget in your browser to save the objects citation.